Skip to main content

Strateški konsalting u nekretninama

Bilo da posedujete zemljište sa razvojnim potencijalom ili već izgrađeni objekat sa potencijalom za unapređenje mi Vam možemo pomoći u pronalaženju najboljeg i najisplativijeg rešenja.

U fazi planiranja prvi korak predstavlja pronalaženje najoptimalnijeg rešenja za definisane potrebe i mogućnosti investitora. U tu svrhu radimo analizu Najbolje i Najisplativija Namena nepokretnosti sa razvojnim potencijalom.

To radimo na način što sa jedne strane analiziramo potrebe i zahteve određenog tržišta nepokretnosti, a sa druge strane potrebe i mogućnosti konkretnog investitora. Karakteristika takvih analiza je da pravimo više realnih scenarija (2 do 3) među kojima tražimo onaj scenario koji donosi maksimalnu profitabilnost, a svaki scenario mora biti Fizički moguć, Pravno dozvoljen i Finansijski izvodljiv. Praktično pronalazimo scenario koji po nama donosi maksimalnu profitabilnost investitoru u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima.

U takvoj analizi sve zaključke i savete investitoru dokumentujemo i predstavljamo konkretnim finansijskim pokazateljima profitabilnosti, za svaki od usvojenih scenarija posebno, na način da investitor može doneti najoptimalniju odluku za sopstvene poslovne ciljeve.

Na ovaj način možemo pomoći investitoru ne samo da donese odluku u vezi opcija razvoja jedne nepokretnosti već da u slučaju potrebe može napraviti poređenje dve ili više različitih nepokretnosti (lokacija za izgradnju).

sr_RSSerbian