Skip to main content

Procena portfolija - OAC INDEX

OAC INDEX stambenih nepokretnosti definiše i meri performanse lokalnog tržišta stanova u pogledu cena na osnovu podataka iz naših procena kao i relevantnih podataka dostupnih sa tržišta.

Indeks je mera promene vrednosti stambenog prostora tokom vremena, služi kao tačan pokazatelj kretanja vrednosti na različitim lokacijama.

Posedujemo značajnu bazu podataka za sve tipove nepokretnosti, kojom je pokrivena kompletna teritorija Republike Srbije. Pomoću te baze kao i posebnog softverskog rešenja u mogućnosti smo da vam ponudimo uslugu masovne revizije procena portfolija stambenih nepokretnosti – OAC INDEX STAMBENIH NEPOKRETNOSTI.

To je naš proizvod, statistički model koji smo razvijali od 2012. do 2014. godine i prvi put primenili 2014. godine. Od tada su naše revizije procene portfolija prošle više kontrola od strane NBS, a 2020. godine nam je renomirana revizorska kuća uradila validaciju koja je pokazala visok nivo pouzdanosti tog proizvoda kao i adekvatnost predmetnog statističkog modela za reviziju procene portfolija i praćenje kolaterala u skladu sa relevantnim zakonima i odlukom NBS, uključujući i Odluku o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, kao i sa regulatornim okvirom EBA.

Ova usluga je pre svega zanimljiva Bankama kao i kompanijama koje se bave faktoringom, kao i svim investitorima zainteresovanim za kupovinu portfolija stambenih nepokretnosti.

sr_RSSerbian