Skip to main content

Super nadzor objekata u izgradnji

OAC Property Services poseduje jedinstveno znanje i iskustvo za pružanje objedinjene usluge Super nadzora i Procene finansijskim institucijama i investitorima.

Bez obzira da li se radi o Preliminarnom izveštaju, u fazi pripreme kreditiranja, ili se radi o “Nultom” izveštaju kada je kreditiranje već izvesno, ili o Presečnom izveštaju u toku finansiranja i gradnje objekata naš stručni tim u okviru jednog izveštaja obrađuje niz informacija i parametara bitnih kako za procenu tržišne vrednosti tako i za pregled i praćenje investicije neophodne za gradnju objekta.

U fazi pripreme kreditiranja, a prilikom izrade “Nultog” izveštaja, aktivno učestvujemo u utvrđivanju budžeta projekta sa Investitorom i Finansijerom, pošto je budžet svakog projekta u direktnoj vezi sa tržišnom vrednošću a samim tim i sa profitabilnosti projekta.

Aktivnim učešćem od pripreme projekta, pa preko realizacije sve do završetka projekta prihvatamo deo odgovornosti za uspeh projekta koji se najbolje ogleda u zadatku Super nadzora koji smo definisali na sledeći način:

Naš osnovni zadatak je da obezbedimo da se projekat završi u planiranom roku, za planirana sredstva u planiranom kvalitetu.

Naš tim je na svakom projektu sastavljen iz tri grupe inžinjera: građevinsko/arhitektonske, elektro i mašinske struke. U timu je uvek minimum jedna osoba sa licencom procenitelja vrednosti nepokretnosti.

U proteklih 10 godina učestvovali smo na projektima različitih tipova nepokretnosti, od rezidencijalnih objekata na ekskluzivnim lokacijama gde se vrednost investicije kretala od €3 do €5 miliona, preko većih stambeno poslovnih objekata vrednosti investicija između €5 i €50 miliona, pa sve do komercijalnih objekata i tržnih centara gde nam je poveren nadzor i kontrola investicija vrednosti i preko €100 miliona.

Osigurani smo od profesionalne odgovornosti kao firma na iznos od 1.000.000€ i za poslove Super-nadzora objekata u izgradnji.

sr_RSSerbian